top of page
AMG Zoli.jpg

Forumul German: reprezentanța politică, socială și culturală a germanilor din România

Forumul Democrat al Germanilor din România este organizaţia prin intermediul căreia comunităţile cetăţenilor români de etnie germană participă la viaţa politică, socială și culturală din România.     


Germanii din România sunt parte integrantă a statului român. Atestările documentare arată că germanii sunt prezenţi pe teritoriul României de astăzi de mai bine de opt secole, iar numărul lor a crescut sau s-a micşorat în funcţie de contextul istoric şi politic.

Organizație

Forumul Democrat al Germanilor din Banat (FDGB) este o organizație non-guvernamentală, care reprezintă interesele minorității germane din Banat. Împreună cu Forumurile Germane din celelalte regiuni ale României, FDGB este parte a Forumului Democrat al Germanilor din România cu sediul la Sibiu. La rândul său din FDGB fac parte Forumurile Germane constituite la nivel de județ (de pildă Forumul Democratic al Germanilor din județul Caraș-Severin și Forumul Democrat al Germanilor din județul Arad), Forumurile Germane constituite la nivel de localitate, precum și ansambluri culturale, cercul literar Stafette ș.a. 

 

Sediul Forumului Democrat al Germanilor din Banat este  la Timișoara. Președintele FDGB este dr. Johann Fernbach. 

bottom of page